Biologické rekultivace

Foto Foto

Rekultivace
Březno IX.


Druh stromů

Dub, modřín, borovice, bříza, lípa, javor, jasan, vrba.

Fotogalerie

Foto Foto

Výměra

Práce zahájeny na podzim roku 1999 o výměře 39,57ha. Plocha osázena dubem 2ha oplocenky, 1ha oplocenka pokusná, ostatní plochy osázeny smíšeně - modřín, borovice, bříza, lípa, javor, jasan a vrba podél příkopů, v další pěstební péči, kdy se provádí dosadba za uhyn, sazenice, nátěry proti okusu, okopávání, přihnojení - je aktuální stav dobrý.

Termíny plnění

09/1999 - 09/2004

Zavřít

Další reference

Foto Foto

Rekultivace
Březno VIII./3,4


Druh stromů

Keřová pásma, oplocenka dub.

Fotogalerie

Foto Foto

Výměra

72,39 ha - Zahájení prací jaro 1994, pěstební péče 1997 trvá do roku 2005, území se nachází v oblasti srážkového systému - srážky za veg. období nepřesáhli 300mm, plocha bez přípravy půdy před výsadbou, převládají žluté jíly, těžko zalesnitelné, přes všechny potíže lze díky pečlivé a dostatečné pěstební péči konstatovat, že výstledky jsou dobré a v roce předání tj. 2005 budou korespondovat v plné míře s proj. dokumentací

Termíny plnění

09/1994 - 09/2005

Zavřít

Další reference

Foto Foto

Rekultivace
Merkur VI.


Druh stromů

Modřín, olše, dub, jasan, javor.

Fotogalerie

Foto Foto

Výměra

36,46 ha - Práce zahájeny v roce 1996, pěstební péče 1999-2000, 2000-2002, 2002-2006, plocha je osázena sazenicemi modřínu, jasanu, dubu, olše, javoru, v pěstební péči okopávka, ožínání 2x ročně, přihnojení, vzhledem k dobrému růstu saz. olše, modřínu a javoru, se provádí tvarový řez a prořezávka

Termíny plnění

09/1996 - 09/2006

Zavřít

Další reference

Foto Foto

Ochranné lesní pásy
Spořice


Druh stromů

Topol, bříza, borovice.

Fotogalerie

Foto Foto

Výměra

10,50 ha - Výsadba provedena na podzim 1999, pokračovala pěstební péčí od 2001 do 2003, jako protihlukové opatření pro obec Spořice, formou lesního pásu, použity byly sazenice odrostků topolů, lesních sazenic a keřu tak, aby vytvořily kaskádu zachycující hluk od lomu DNT, výsadba byla provedena na těžkých půdách, což zpomalilo vzrůst sazenic oproti předpokladu, v roce 2003 se prováděly pěstební péče tj. okopání sazenic, nátěr proti okusu, ožínání a tvarový řez dřevin, zalévání lesních sazenic.

Termíny plnění

09/1999 - 09/2003

Zavřít

Další reference

Certifikace a autorizaceZobrazit certifikáty

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009


Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2006