Inženýrské sítě

Foto

Rekonstrukce kanalizace
Žatecká, Sladovnická, Louny


Objednatel

Severočeská vodárenská spol. a. s.

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

1. etapa – stoka PVC DN 300 dl. 98 m, rekonstrukce st. zděné stoky dl. 27 m
2. etapa – stoka PVC DN 400 dl. 55 m, zabezpečení zděné stoky 800/1000 dl. 6,5 m

Termíny plnění

09/1997 - 05/1998

Zavřít

Další reference

Foto

Vodovod, kanalizace
Droužkovická, Údlice


Objednatel

Obec Údlice

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Provedení potrubí kanalizace PVC DN 300 v délce 562 m a 28 ks šachet, rekonstrukce potrubí vodovodu PVC DN 80 v délce 68 m, provedení odvodnění zpevněných ploch a komunikací, provedení chodníků a vjezdů ze zámkové dlažby a provedení terenních úprav 1.200 m2, veřejná část vodovodních úprav a provedení kanalizačních přípojek.

Termíny plnění

07/1997 - 10/1998

Zavřít

Další reference

Foto

Inženýrské sítě pro 18 RD
Údlice


Objednatel

Obec Údlice

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Splašková kanalizace, rozvody vody, rozvody plynu, zpevnění plochy.

Termíny plnění

05/2001 - 10/2002

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto Foto

Inženýrské sítě a komunikace pro výrobní závod SCHRAG CZ


Objednatel

SHRAG CZ spol. s r.o.

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Provedení vodovodní, kanalizační a plynovodní přípojky vč. přeložky STL plynovodu, provedení příjezdové komunikace.

Termíny plnění

10/2006 - 05/2007

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto Foto

Inženýrské sítě
Amesbury Plzeň


Objednatel

GOLDBECK Bau, s.r.o.

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Zemní práce, hlavní rozvody vodovodu, kanalizace a plynovodu, zpevněné plochy a komunikace

Termíny plnění

10/2006 - 09/2007

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Kanalizace
Švermov, Kladno


Objednatel

OHL ŽS Brno, a.s, Burešova 938/17, Brno

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Splašková kanalizace DN 250 Pipe Life, 2050 m 75 ks šachet Pipe Life, Betonika, Vavin 770 m výtlak PE DN 110 a DN 90; 12 ks šachet; ČS O+P, včetně technologie, rozměr 5,70 x 3,60x3,60 m; 390 m kanalizačních přípojek DN 150+ DN 200 Pipe Life; řízené protlaky DN 516 x 14,6mm- ocelové, délka 24 m; terénní úpravy, pokládka chodníkové dlažby, osazování obrubníků; elektropřípojky k ČS O a ČS P

Termíny plnění

03/2010 - 04/2011

Zavřít

Další reference

Certifikace a autorizaceZobrazit certifikáty

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009


Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2006