Pozemní stavby a demolice

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Rekonstrukce a odbahnění rybníků a úprava Loučského potoka


Objednatel

Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Odbahnění a rekonstrukce třech rybníků, rekonstrukce potoka o celkové délce 898 m. Dešťová kanalizace, podél obou břehů potoka v celkové délce 665,5 m.

Termíny plnění

11/2007 - 09/2008

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto

Čistírna odpadních vod
Litvínov


Objednatel

OHL ŽS Brno, a.s, Burešova 938/17, Brno

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Bourací práce, zemní práce, inženýrské sítě.

Termíny plnění

01/2009 - 09/2010

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Revitalizace území rybníka a lesoparku ve Vintířově


Objednatel

Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Příprava území, hrubé terénní úpravy, malá vodní nádrž, čerpací stanice a výtlačný řad, čerpací stanice-přípojka NN, cesty, lávky pro pěší, hřiště a zařízení parku, sadové úpravy.

Termíny plnění

01/2009 - 09/2010

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Rekonstrukce systému zásobování pitnou vodou ISPA Hradiště


Objednatel

SMP CZ, a.s.

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Bourací práce - vybourání stávajících filtračních sběračů.

Termíny plnění

06/2004 - 07/2005

Zavřít

Další reference

Foto

Úprava
Boreckého potoka


Objednatel

SSŽ Karlovy Vary

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Přeložka Boreckého potoka

Termíny plnění

03/2004 - 04/2004

Zavřít

Další reference

Certifikace a autorizaceZobrazit certifikáty

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009


Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2006