Dopravní stavby a rekonstrukce mostů

Foto

Rekonstrukce Doubského mostu přes řeku Ohři


Objednatel

AZ Sanace, a. s. Ústí nad Labem

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

Odbourání stávajících vrstev až na nosnou konstrukci, uřezání starých říms, opětovné provedení všech vrstev až po balenou, osazení nového zábradlí a osvětlení.

Termíny plnění

09/1998 - 07/1999

Zavřít

Další reference

Foto

Silnice 1/13 Ostrov - obchvat SO 335, přeložka Jáchymovského potoka


Objednatel

Stavby silnic a železnic a. s. OZ Karlovy Vary

Fotogalerie

Foto

Rozsah prací

140 bm dlážděného koryta, 7 ks betonových prahů.

Termíny plnění

01/2003 - 04/2003

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto Foto

Přeložka silnice 1/7 I. etapa
Chomutov - Křímov


Objednatel

Stavby silnic a železnic, a.s.

Investor

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

SO 651 Přeložka potoka Hačka v km 0,990-1,050, SO 653 Úprava potoka Hačka v km 4,470, SO 673 Otevřený odpad v km 4,430-4,480 vpravo.

Termíny plnění

06/2005 - 10/2005

Zavřít

Další reference

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Revitalizace veřejného prostranství
Bohušovice nad Ohří


Objednatel

Město Bohušovice nad Ohří

Investor

Město Bohušovice nad Ohří

Fotogalerie

Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto Foto

Rozsah prací

Zemní práce, komunikace, tesařské konstrukce, trubní vedení, ostatní konstrukce a práce - bourání, elektromontáže.

Termíny plnění

2011

Zavřít

Další reference

Certifikace a autorizaceZobrazit certifikáty

Certifikát ČSN OHSAS 18001:2008


Certifikát ČSN EN ISO 14001:2005


Certifikát ČSN EN ISO 9001:2009


Certifikát ČSN ISO/IEC 27001:2006